Poskytujeme kompletní Geodetický servis

oblast : Šumperk - Zábřeh na Moravě - Mohelnice - Olomouc - Jeseník - Pardubice

Poskytujeme rychlé a kvalitní služby garantované zkušenými specialisty v oboru zeměměřictví. Zárukou kvality jsou naši autorizovaní inženýři dle §13,odst. 1 písm. a) zak.č. 200/1994. 


Společnost vznikla transformací státní organizace v okresní středisko geodetických služeb. 
Dle §12 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví jsme úředně oprávněný poskytovatel zeměměřických činností. 


Poskytujeme rychlé a kvalitní služby garantované zkušenými specialisty v oboru zeměměřictví. Zárukou kvality jsou naši autorizovaní inženýři dle §13,odst. 1 písm. a) zak.č. 200/1994.
S využitím nejmodernější výpočetní a měřící techniky dosahujeme nejlepší výsledky. Zkvalitnění procesních postupů se pozitivně promítá do koncových cen i do kvality našich služeb.
V rámci zeměměřických činností, ve smyslu přílohy č.2 zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, provádíme veškeré geodetické práce pro přípravy, projektování a provádění staveb a související dokumentace. Provádíme také veškeré mapovací práce jako podklad pro založení informačních systémů (GIS).

TOPlist