Ceník :


GEOMETRICKÉ PLÁNY

Zaměření přístavby

4 000,- Kč

Zaměření novostavby

4 000,- Kč

Rozdělení parcely s vytyčením

4 000,- Kč

Zřízení věcného břemene (digitální mapa)

4 000,- Kč

VYTYČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE 

Vytyčení vlastnické hranice do 200 m délky 

4 000,- Kč

Vytyčení vlastnické hranice nad 200 m délky 

dle dohody

Stabilizace hraničními znaky 

1 ks 150,- Kč

Vytyčení hranice (digitální mapa) 

4 000,- Kč


Poznámky : Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. V případě vytyčení hranice se stabilizací hraničními znaky je nutné k celkové ceně připočíst ještě tuto položku.