Mapové práce :

Používáme přesné přístroje a nejmodernější technologie. Výsledky měření jsou ověřeny našimi autorizovanými inženýry dle §13,odst. 1 písm. c) zak.č. 200/1994. 

Inženýrské sítě 

Pro správce inženýrských sítí provádíme komplexní zpracování technické dokumentace.
Ověříme průběh vedení měřením v terénu, doložíme soubor technických údajů a parametrů jednotlivých elementů vedení. Zaměříme podélné a příčné profily.
Zakázky vyhotovujeme dle jednotlivých zákonů, příslušných oborových norem a podle datových modelů objednavatele.  

Stavební geodézie 

Nabízíme širokou geodetickou podporu stavebním firmám při přípravě i samotném procesu výstavby. Vytyčujeme prostorovou polohu tvaru a rozměru pro všechny druhy staveb (komunikace, vodní díla, budovy, těžební oblasti atd.). Dále provádíme odečítaní úhlů, výšková měření a nivelace. Připravujeme podklady pro statické výpočty (měření sond pro sledování eroze) a počítáme jeřábové dráhy. Dále určujeme kubatury hmoty (skládky, projektované náspy a výkopy). Tvoříme (3D) prostorovou dokumentaci staveb. 

Výškopisný a polohopisný plán

Tvoříme digitální mapy měst a závodů, účelové mapy polohopisu a výškopisu pro projekční a evidenční činnost. Součástí zaměřování podkladů pro projekční činnost jsou také např. hloubky šachet, vnitřní prostory budov, fasády budov a další předměty dle požadavků zákazníka.