Služby :

Zakázky vyhotovujeme dle platných zákonů a vyhlášek katastru nemovitostí. Zárukou kvality jsou naši autorizovaní inženýři dle §13,odst. 1 písm. a) zak.č. 200/1994.

Zdarma poskytujeme poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí. 

Geometrický plán  

Geometrický plán je doklad pro obnovu a údržbu katastru (knihy) nemovitostí ČR. 

Zaměřujeme : 

• stavbu ke kolaudaci (novostavby, přístavby, garáže, hospodářské objekty atd.) 


Provádíme : 

• oddělení části pozemku (rozdělení)

• věcná břemena (komunikace, cesty, studny, sloupy a různá vedení atd.)  

Vytyčujeme : 
• pozemkové (katastrální) vlastnické hranice, restituce
• stavební a inženýrské objekty (budovy, mosty, komunikace, vodní díla atd.) 

Identifikujeme a vytyčíme zvolenou hranici s nejvyšší přesností.
Vytyčovanou hranici označíme v terénu UH mezníky .